Het bestuur van de Stichting Roel Bottema Dagen heeft helaas moeten besluiten het evenement dat gepland stond voor 18 en 19 juli te moeten uitstellen. ondanks er versoepelingen zijn . Er mogen nu nog geen evenementen worden georganiseerd . Dit standpunt is een gevolg van de situatie rond de Corona . Daar bovenop het feit dat het economisch de situatie net zo onduidelijk is en het derhalve een niet faire belasting zou zijn op onze sponsoren om ze nu een bijdrage te vragen.

Het valt ons zwaar de verantwoording te dragen voor een beslissing die waarschijnlijk wel enige teleurstelling te weeg zal brengen. Wij spreken de hoop dat sponsoren, deelnemers en bezoekers er enig begrip voor kunnen opbrengen.

De volgende Roel Bottema Dagen zullen volgend jaar plaats vinden op 16 en 17 juli 2022. Wij hopen U dan weer te mogen verwelkomen op ons mooie evenement !

 

Bestuur Stichting Roel Bottema Dagen Oldeholtpade

 

omslagfoto 2021