Opgave Tractor/Oldtimer

Opgave Tractor/Oldtimer
Uw voor- en achternaam.
Volledige naam van de eventuele bijrijder
Vul hier in om welke merken en bouwjaren van de trekker(s) het gaat.
Vul hier in om welke merken en bouwjaren van de trekker(s) het gaat.
Noteer hier voor elke salonwagen het bouwjaar + lengte.
Noteer hier voor elke vrachtauto het merk, de lengte en het bouwjaar
Noteer hier voor elke auto het merk en het bouwjaar.
Noteer hier voor elke auto het merk en het bouwjaar.
Vul hier het merk van de trekker(s) in.
Vul hier het bouwjaar in van de trekker(s).
Noteer hier voor elke salonwagen merk, het bouwjaar en de lengte.
Noteer hier voor elke vrachtauto het merk, bouwjaar en de lengte
Noteer hier voor elke auto het merk.
Noteer hier voor elke auto het bouwjaar.
Invuller heeft kennis genomen van de Algemene Aspecten en gaat daarmee:
Deelnemer verklaart met het aanvinken van "JA" akkoord te gaan met de Algemene Aspecten en het te begrijpen en de verplichtingen hieruit voortvloeiend zal dragen tijdens de aanloop en tijdens het evenement.
Belangrijk:
- Op zondag is het terrein toegankelijk vanaf 7.00 uur.
- Op zaterdagavond zal er een BBQ worden gehouden voor de aanwezige deelnemers tussen 19.00 en 23.00 uur. U kunt deelnemen mits u zich vooraf heeft opgegeven. Een pakket voor volwassenen kost €15.00, kinderpakket €7.50.
Gaarne vooraf betalen op rekeningnummer: NL64 RABO 0358 1554 95 t.n.v. Stichting Roel Bottema Dagen o.v.v. BBQ.
Sluitingsdatum opgave BBQ is 10 juli.

ajax_loader Opgave Tractor/Oldtimer