Algemene Aspecten Markt

Algemene Aspecten:

 • Onder de term Markt wordt verstaan, ruilbeurs, verkoop oude ambachten en gereedschappen en verkoop van allerhande artikelen.
 • Verkoop etenswaren en dranken wordt niet toegestaan.
 • Per marktdeelnemer kan maximaal 1 partner / helper worden opgegeven. Deze persoon dient gelijktijdig te arriveren op het evenement. Indien hij / zij later arriveert dient hij of zij entreegeld te voldoen.
 • Aan alle deelnemers zal een polsbandje worden verstrekt bij aankomst op het evenemententerrein op de zaterdag en de zondag. Het polsbandje dient gedragen te worden om de pols.
 • Deelname geschiedt op eigen risico en u moet minimaal WA- verzekerd zijn.
 • De Stichting Roel Bottema dagen is niet aansprakelijk voor enige schade aan dan wel vermissingen van eigendommen, gepositioneerd op het evenemententerrein.
 • Opgeven kan altijd voor 16 juli. Wanneer dit formulier voor 10  juli in ons bezit is, krijgt u koffiebonnen. Deze zullen bij de ingang verstrekt worden.
 • Overnachten op het marktterrein (nabij uw handel) is niet toegestaan.

Ter info: In de nacht van vrijdag op zaterdag en zaterdag op zondag is er bewaking aanwezig.

 • De minimum lengte van een standplaats bedraagt 5 meter.
 • De maximum lengte van een standplaats bedraagt 20 meter.
 • Vanwege de grote aanloop van dit evenement is het maximum aantal markt deelnemers gesteld op 50 deelnemers elke dag. Indien u uw emailadres invult zult u een bevestiging ontvangen waarin vermeld zal staan of het maximum is bereikt.

markttarieven Algemene Aspecten MarktKosten:

 • Deelname op de zaterdag is € 5,00 per standplaats
 • Deelname op de zondag indien vooruit betaald wordt:

7,50 per standplaats ( = 5 meter) + voor elke extra meter € 1,00.

Zie tabel hiernaast.

 • Deelname op de zondag indien tijdens evenement betaald wordt:

10,00 per standplaats ( = 5 meter) + voor elke extra meter € 1,00.

 • Rekeningnummer: NL64 RABO 0358 1554 95 tnv Stichting Roel Bottema Dagen

       Het bedrag dient minimaal 1 week voor aanvang evenement op onze rekening te staan.

Toegangstijden:

 • Op de vrijdag is het evenemententerrein voor deelnemers geopend vanaf 14.00 uur.

      Om 21.00 uur is het terrein niet meer toegankelijk.

 • Op de zaterdag is het terrein voor deelnemers geopend vanaf 7.00 uur.

       Om 21.00 uur is het terrein niet meer toegankelijk.

 • Op de zondag is het terrein voor deelnemers geopend vanaf 7.00 uur.

 Camping:

 • De naast gelegen camping is in het beheer van Plaatselijk Belang en staat los van het evenement. Reserveren is noodzakelijk, vol = vol. Voor reserveringen kunt u contact opnemen met Femmy Raggers (Tel. 0561-688654). Zie voor meer informatie de website: http://www.minicamping.oldeholtpade.info

Opgave:

Uitsluitend via onze website

of via Stichting Roel Bottema dagen

p/a: Hoofdweg 104

8474 CJ Oldeholtpade